Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

      Stichting
Ga naar de inhoud
Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg
       ( Huurdersbelangen Zuid Limburg)
         6416CT Heerlen, Aambosveld 3
                   T:( 06) 21605175
                   E nicole.houwen@shzl.nl
    

Ons kantoor is momenteel gesloten.
                
              KvK nummer: 14066122
              Aangesloten.
             S.H.Z.L. is aangesloten
             bij het ROH Parkstad.
Voor contact, bel met de voorzitter of secretaris
                 Wie is de stichting
Huurdersbelangen Zuid limburg?

De  Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg is een huurdersorganisatie die werkzaam is in het werkgebied  Zuid Limburg in vele plaatsen en
heeft als doelstelling het belang van de huurders  binnen haar werkgebied te  vertegenwoordigen.
Wij zijn op zoek naar......
Stichting Huurdersbelangen Zuid limburg is op zoek naar goede Bestuursleden voor onze stichting.
Verder kan iedereen contact met ons opnemen als u vrijwilligerswerk zoekt. Voor vrijwilligers is er op jaarbasis een vaste onbelaste vergoeding van max.€ 1900,00.
Heeft U interesse hierin, neem dan contact op met Mw.Nicole Houwen: telefoon 06-21605175 of via email: nicole.houwen@shzl.nl
Ook kunt u met een van onze andere bestuurders contact opnemen.
Wij danken u voor de te nemen moeite.
Werkconferentie nieuwe opzet
Het opzetten van de nieuwe Huurdersorganisatie gaat gebeuren op 24 november 2023.
Dan wordt de werkconferentie gehouden in de Oranjerie te Roermond.
We gaan aan de slag met de vraagstukken die er liggen en we gaan zo de basis leggen voor een nieuwe vereniging.
Aaanvangstijden en het definitieve programma volgt nog.
Voor verdere gegevens klik u op LEES MEER
Woongebied
Voor welke woongebieden staat de Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg?
De SHZL brengt advies uit over zaken die u als huurder aangaan. Het gaat dan met name in het woongebied Zuid Limburg en wel vooral in de Gemeenten Brunssum, Simpelveld, Landgraaf, Maastricht, Geleen, Heerlen, Kerkrade, Obbicht, Stein, Sittard, Onderbanken  en Urmond,

Afspraak Secretaris

Secretaris Nicole Houwen is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur.
telefoon 06-21605175 of via mail: nicole.houwen@shzl.nl.
We zijn weer bereikbaar
De hele maand augustus is ons kantoor gesloten geweest vanwege vakantie.
Onze bestuursleden zijn weer bereikbaar.
Nieuwe regels Binnenonderhoud en Renovatie.

Bekijk de brochure
en klik op > meer
Hoe bespaar ik energie?
Kijk naar het filmpje
en zie hoe u energie kunt besparen.
klik  op > meer
Betaalbaarheid
Iedereen heeft recht op een betaalbare woning

Duurzaamheid
Het verduurzamen van de samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen. SHZL neemt deze verantwoordelijkheid.
Leefbaarheid
Voel je thuis in je eigen huis en wijk. Samen werken we aan een wijk die schoon, heel en veilig is.  

Waarom een huurdersbelangen stichting of -vereniging?
De Nederlandse wet verplicht dat verhuurders met hun huurders praten over allerlei belangrijke zaken. Daarbij moet u denken aan de  jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij  onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz.
 
Samengevat dus over zaken van beleid en beheer die de woningen en de  woonomgeving betreffen, waarin SHZL gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te  adviseren, mede invulling te geven aan de beleidsmatige en inhoudelijke  voorbereiding en de uitvoering hiervan.
 
De SHZL zal namens de huurders met  Woningcorporatie Wonen Limburg het overleg over deze (en nog veel meer)  onderwerpen voeren.Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg  regelt: "de Overlegwet".                                                                                                                                                  
Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-21605175
SHZL
Terug naar de inhoud