Betaalbaarheid - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

      Stichting
Ga naar de inhoud

Betaalbaarheid
Iedereen heeft recht op een betaalbare huurwoning. Maar niet iedereen kan evenveel huur betalen. Landelijk zijn er richtlijnen over huurprijzen. De Huurdersraad onderhandelt met Wonen Limburg hoe die richtlijnen worden toegepast op de huurprijzen in Limburg. De Huurdersraad ziet er op toe dat je niet te veel huur betaalt.
Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-21605175
SHZL
Terug naar de inhoud