Bewonerscommissie - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

      Stichting
Ga naar de inhoud

Bewonerscommissie

Bewonerscomm.
Wij hebben een groot aantal bewonerscommissies  die gevestigd zijn in diverse plaatsen. SHZL helpt u met het opzetten van een bewonerscommissie in uw complex. Deze commissie, die is samengesteld uit huurders van een complex, vertegenwoordigt dit complex met ondersteuning van SHZL.
Wat is een Bewonerscommissie of Huurdersorganisatie en welke rechten heeft men?

Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die de belangen van huurders behartigt,
die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntenbepalingen,
die eenmaal of tweemaal per jaar een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij verantwoording aflegt over haat activiteiten en haar plannen.

Rechten
Huurderorganisaties en bewonerscommissies hebben de volgende rechten:
informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en recht op een kostenvergoeding.
Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties.
Zij mogen niet meepraten over algemene  plannen, maar aleen over specifieke plannen voor hun wooncomplex.
Oprichten van een Bewonerscommissie?

Neem contact op met een der bestuursleden van SHZL, die u graag helpen met het opzetten van een bewonerscommissie.

Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-21605175
SHZL
Terug naar de inhoud