Duurzaamheid - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

      Stichting
Ga naar de inhoud

Duurzaamheid
Het verduurzamen van de samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen. Ook de Huurdersraad neemt deze verantwoordelijkheid. Daarom denken we mee over slimme toepassingen voor energie-neutrale nieuwbouwprojecten en renovaties van bestaande woningen. Daarnaast delen we informatie over hoe je met de hele buurt dagelijks minder energie kan gebruiken.
Dat kan gaan over technische aanpassingen in je woning, maar ook over energiezuinig gedrag. Energiezuinig leven hoeft niet ten koste te gaan van het wooncomfort en het heeft een gunstig effect op de woonlasten.  
Op deze manier dragen we samen bij aan een positieve ontwikkeling voor de toekomst.
Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-21605175
SHZL
Terug naar de inhoud