Huurdersbelang - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

      Stichting
Ga naar de inhoud

Huurdersbelang

nieuws
Het blad Huurdersbelang is weer digitaal in te zien en
is medio september 2022 gedeponeerd in de brievenbus

digitale versie klik op  Huurdersbelang nr 7
digitale versie klik op  Huurdersbelang  nr 8

Kopie voor het Huurdersblad nr.9 kunt u insturen tot 15 septembert 2023
Sturen naar mail adres: RedactieHb@huurdersbelangenweert.nl

Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-21605175
SHZL
Terug naar de inhoud