Leefbaarheid - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

      Stichting
Ga naar de inhoud

LeefbaarheidVoel je thuis in je eigen huis en wijk. Samen werken we aan een wijk die schoon, heel en veilig is. In de themagroep Leefbaarheid bespreken we problemen in buurten zoals overlast door zwerfvuil of door bewoners. Het versterken van de band tussen buren helpt bij het vergroten van de leefbaarheid.
Dit kan door verschillende activiteiten zoals een schoonmaakactie, een plantjesactie, een barbecue of een kinderfeest. Bij Wonen Limburg kunnen bewoners hier budget voor aanvragen. De beste verbeteringen in de wijk komen meestal vanuit bewoners. Zij zijn het kloppende hart van de wijk. Laat dus van je horen. Dat is heel eenvoudig.
Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-21605175
SHZL
Terug naar de inhoud