Wetten - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

      Stichting
Ga naar de inhoud

Wetten

nieuws
Welke wetten kennen wij?
 

Huurdersorganisaties werken volgens de Overlegwet en de herziene Woningwet 2015.
In de samenwerkingsovereenkomst staan de rechten vermeld die hieruit volgen.
 
1.informatierecht
 
2.Overlegwet
 
3.Agenderingsrecht
 
4.instemmingsrecht
 
5.Adviesrecht
 
6.Kostenvergoeding
 
Overlegwet
 
Volgens  de Overlegwet hebben huurdersorganisaties rechten en bevoegdheden bij  verschillende onderwerpen binnen de volkshuisvesting, namelijk
 
·         Recht  op informatie.
 
·         Recht  op het uitbrengen van (schriftelijk) advies.
 
·         Instemmingsrecht.        
 
Welk recht in welke situatie van toepassing is,  is afhankelijk van het onderwerp. Alleen bij het Servicekostenbeleid heeft een huurdersorganisatie instemmingsrecht. Ook hebben huurdersorganisaties recht op  (financiële) ondersteuning om hun werk te kunnen doen.
 
Naast rechten en bevoegdheden zijn er volgens  de Overlegwet ook een aantal plichten, namelijk;
 
·         Een  huurdersorganisatie moet een rechtspersoon zijn (vereniging of stichting).
 
·         Het  bestuur van de huurdersorganisatie moet worden gekozen of aangewezen
         door de achterban.
 
·         De  organisatie moet representatief zijn. Dit betekent dat zij moet kunnen aantonen  namens de huurders te spreken. De organisatie betrekt de huurders bij haar  standpuntbepaling, zij schrijft minstens eenmaal per jaar een vergadering uit  voor de huurders en ze geeft alle huurders in woningen die ze vertegenwoordigt,  de kans om zich bij haar aan te sluiten.
 
Woningwet 2015
 
Huurdersorganisaties  in de corporatiesector hebben op grond van de Woningwet 2015 een aantal extra  bevoegdheden.
 
·         De  huurdersorganisaties mogen hun zienswijze geven bij verkoop van huurwoningen.
 
·         De  huurdersorganisaties kunnen een bindende voordracht doen voor minstens een  derde
         van de Raad van Toezicht van een corporatie.
 
·         De  huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties.
 
·         De  huurdersorganisaties zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het  maken van lokale prestatieafspraken op het gebied van wonen. Gemeenten,  woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken gezamenlijk  maken.
 
Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-21605175
SHZL
Terug naar de inhoud